Ofte Stilte Spørsmål

Produkter

EXPAIN Change Neck & Shoulders

Hvor skal den festes?

EXPAIN Change Neck & Shoulders festes øverst framme på nakke/skuldermuskelen midt mellom nakken og skulderen. Fest på den siden du har mest vondt eller høyre side hvis du er høyrehendt og venstre side hvis du er venstrehendt.

Plassering
Plassering

 

Hvor lenge varer plasteret som fester den mot huden?

Plasteret holder limeeffekt hele dagen (minimum 8-10 timer) i ca 10 dager. Hvis plasteret mister limeeffekt, kan plasteret skylles/vaskes i kaldt vann. Hvis plasteret er tydelig utslitt bør det skiftes ut. Nytt plaster kan kjøpes her, hvis du har gått tom.

Hvordan virker den?

Den måler muskelaktiviteten din ved å måle elektrisk spenning i huden som oppstår når muskelfibrene aktiveres av nervene. Ved aktivering av et muskelfiber oppstår det et lite elektrisk signal som kan måles på huden over muskelen. Når flere muskelfiber aktiveres samtidig blir signalet sterkere. Dette signalet måles via det ledende plasteret (Change Neck & Shoulders) eller de ledende områdene i armbåndet (Change Arm). Inne i elektronikkenheten behandles og analyseres signalet av avansert elektronikk og algoritmer. Vi skiller mellom hvile, ingen muskelaktivitet, og muskelaktivitet i analysen av muskelaktiviteten. Når muskelen har vært anspent i over 30 sekunder sammenhengende vibrerer enheten for å si ifra at du har vært anspent, og minne deg på å ta en pause. Tidspunktet for vibrasjonen og tidspunktet for når du har kommet ned på hvilenivå lagres og overføres til smarttelefonen ved tilkobling i Appen.

Den vibrerer noe voldsomt, hva skjer?

Den sier bare i fra at det er lavt batteri på enheten og at den trenger å lades. Plugg den i en mikro-USB for å lade. Enheten er fulladet og klar til bruk etter ca 1 time.

Hvordan skrur jeg den på eller av?

På/av knappen er i midten av ringen. Trykk kort for å skru på. Trykk i ca 3 sekunder til den begynner å vibrere og slipp for å skru av. Hvis det ikke skjer noe når du trykker er den nok tom for strøm, lad opp i ca 1 time.

EXPAIN Change Arm

Hvor skal armbåndet festes?

Fest armbåndet øverst på underarmen med EXPAIN Change Arm enheten pekende opp og litt utover. Den ovale delen av armbåndet skal plasser over musklene som aktiveres når fingrene og hånden løftes. Knappen/USB-inngangen skal peke nedover mot hånden.

EXPAIN Change Arm
EXPAIN Change Arm
Hvordan virker den?

Den måler muskelaktiviteten din ved å måle elektrisk spenning i huden som oppstår når muskelfibrene aktiveres av nervene. Ved aktivering av et muskelfiber oppstår det et lite elektrisk signal som kan måles på huden over muskelen. Når flere muskelfiber aktiveres samtidig blir signalet sterkere. Dette signalet måles via det ledende plasteret (Change Neck & Shoulders) eller de ledende områdene i armbåndet (Change Arm). Inne i elektronikkenheten behandles og analyseres signalet av avansert elektronikk og algoritmer. Vi skiller mellom hvile, ingen muskelaktivitet, og muskelaktivitet i analysen av muskelaktiviteten. Når muskelen har vært anspent i over 30 sekunder sammenhengende vibrerer enheten for å si ifra at du har vært anspent, og minne deg på å ta en pause. Tidspunktet for vibrasjonen og tidspunktet for når du har kommet ned på hvilenivå lagres og overføres til smarttelefonen ved tilkobling i Appen.

Den vibrerer noe voldsomt, hva skjer?

Den sier bare i fra at det er lavt batteri på enheten og at den trenger å lades. Plugg den i en mikro-USB for å lade. Enheten er fulladet og klar til bruk etter ca 1 time.

Hvordan skrur jeg den på eller av?

På/av knappen er i midten av ringen. Trykk kort for å skru på. Trykk i ca 3 sekunder til den begynner å vibrere og slipp for å skru av. Hvis det ikke skjer noe når du trykker er den nok tom for strøm, lad opp i ca 1 time.

EXPAIN Relax Legs

Går den på batteri?

Nei, dessverre. EXPAIN Relax Legs må være koblet til et strømuttak i veggen for å fungere.

EXPAIN Relax Neck & Shoulders

Hvordan skrur jeg den på og av?

Hold av/på-knappen nede et par sekunder til den skrur seg på. Hold av/på-knappen et par sekunder til den skrur seg av. Når enheten er igang, vil et kort trykk på av/på-knappen snu retningen på rotasjonen til massasjehodene.

EXPAIN Relax Back

Hvordan skrur jeg varme av og på?

Når puten slås på, vil varme automatisk være på. Knappen på siden med bølger som symbol kan brukes til å slå av og på varme. Når varme er påslått, vil lyset være lilla; når varme er avslått, vil lyset være blått.

EXPAIN Relax Mini

Hvordan bytter jeg mellom forskjellige funksjoner?

Du bytter mellom funksjoner på EXPAIN Relax Mini ved å rotere det indre kontrollhjulet. Hakket i ringen angir hvilken funksjon som er på.

Velg mellom

 • AV
 • vibrasjon
 • TENS nivå 1
 • TENS nivå 2
 • TENS nivå 3
 • TENS nivå 4

EXPAIN Activate Knee

Det skjer ingenting når jeg trykker på på/av knappen?

Den er kanskje tom for strøm eller satt i sikkerhetsmodus. Plugg inn USB-ledningen for å lade opp enheten eller gå ut av sikkerhetsmodus.

EXPAIN Back Up

Jeg får ikke ladet opp batteriet?

Batteriet kan ikke lades med standard USB-kontakt, men må lades med medfølgende 9V omformer i stikkontakten.

Hvordan bytter jeg batteriet i fjernkontrollen?

Se side 9 i brukermanualen for hvordan man bytter batteri i fjernkontrollen.

EXPAIN App

Det dukker ikke opp noen EXPAIN produkter i “Add Panel” siden?

Sørg for at EXPAIN enheten er skrudd på og innen rekkevidde før du trykker på “Add Panel”. Vent i ca 10 sekunder for at søket fullføres. Hvis det fortsatt ikke vises noen enheter etter ca 10 sekunder, gå tilbake og start søk etter enheter på nytt ve å åpne “Add Panel” igjen. Merk at ikke alle våre produkter kan kobles til smarttelefoner.

Våre Bluetooth Smart kompatible enheter er:

 • EXPAIN Change Neck & Shoulders
 • EXPAIN Change Arm
 • EXPAIN Relax Legs
 • EXPAIN Activate Knee
Hvilke telefoner er støttet av Expain App?

EXPAIN-appen støttes av Android og Apple telefoner. For å koble til Expain produktene må telefonen være Bluetooth Smart kompatibel. Dette er de fleste Android-telefoner som er mindre enn 2-3 år gamle og har nyere operativsystem (høyere enn Android versjon 4.4).

Appen er ikke testet med alle Android-telefoner, så hvis du opplever at Appen ikke fungerer normalt send oss en e-post på support@expain.com

Apple-telefoner med Bluetooth Smart støtte:

 • iPhone 4s
 • iPhone 5
 • iPhone 5c
 • iPhone 5s
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus

Appen er ikke testet mot alle iPhones eller iPad og vi kan ikke garantere at den vil fungere på iPad.