EXPAIN Change

Historien bak Change-produktene

 

Vanlig EMG-utstyr
Vanlig EMG-utstyr

Idén til EXPAIN Change Neck & Shoulders kom i 2009. Faren (og medeier) til to av gründerene av EXPAIN, Vidar, jobbet på en testlab for biomekanikk og hadde noen fysioterapeuter innom. Fysioterapeutene fikk se utstyr for måling av muskelaktivitet (EMG), syntes dette var fantastisk spennende teknologi, og hadde lyst til å bruke det i behandlingen av pasienter. Problemet var at utstyret kostet fra 200 000 kroner, og man måtte nesten ha en doktorgrad i signalbehandling for å forstå noe av det. De tre fikk idéen om at dette kunne de klare å lage mindre, billigere og enklere, slik at teknologien ble tilgjengelig for flere.

 

 

 

Tidlig utvikling

Team Neckgraph
Team Neckgraph

Brødrene Thomas og Einar startet selskapet Neckgraph sammen med faren, og satte igang med utviklingen i 2011 sammen med en barndomsvenn som studerte matematikk på UiO. De første prototypene ble håndloddet av Thomas i stua i leiligheten de delte på Bislett, mens Einar skrev programvare i Matlab som kunne ta inn og analysere signalen fra musklene. Neckgraph fikk i starten støtte fra Innovasjon Norge. De fant fort ut at dette utstyret måtte gjøres trådløst og gjorde seg kjent med Bluetooth-teknologien. Først var fokuset på kontorarbeidere som satt mye foran datamaskinen og det ble laget programvare for PC. Etterhvert som smartelefon-bruken skjøt fart og flere og flere telefoner hadde Bluetooth innebygd, snudde brødrene raskt vekk fra utvikling mot PC og fokuserte for fullt på de nye mobile plattformene. Etter endel utvikling og en serie med prototyper kom brødrene i kontakt med SINTEF gjennom veilederen til Thomas fra UiO. SINTEF trengte EMG-utstyr til et forskningsprosjekt de var partnere i. SINTEF vurderte forskjellige løsninger: innkjøp av utstyr, egenutvikling, og utvikling i samarbeid med noen. De endte opp med det siste alternativet, og brødrene og matematikk-vennen flyttet inn hos SINTEF i forskningsparken. Der var de i ett år til det første salgbare produktet var klart og CE-godkjent. SINTEF fikk sitt måleutstyr og Neckgraph satt igjen med et produkt som hadde forskningskvalitet, men som få ville kjøpe pga. design og pris.

Neckgraph-sensoren
Neckgraph-sensoren

 

EXPAIN

Tidlig versjon

I oktober 2015 startet Neckgraph et samarbeid med Unikia. Sammen startet de EXPAIN. Neckgraph overførte teknologi, IP og arbeidskraft til EXPAIN. Unikia skulle bidra med design, kommunikasjon med fabrikker i østen. Eier av Unikia og styreleder i EXPAIN, Sverre Steensen, satte et ambisiøst mål om å selge inn muskelaktivitetssensoren mot nakkesmerter til de største retail-kjedene og apotekene innen ett år fra oppstart. For å kunne tilby produkter ikke bare mot nakkesmerter bestemte EXPAIN seg for å øke antall produkter fra 1 til 8-10. EXPAIN Change Neck & Shoulder ble raskt skisset opp av sjefsdesigneren til Unikia, og målet var å lage et produkt for forbrukeren.

neckx

EXPAIN gjorde all elektronikk-utviklingen til Change-produktene in-house. Dette gjorde at vi var mer fleksible med tanke på design, tilpassninger av elektronikk og forskjellige løsninger. Vi prøvde oss tidlig på en to-delt form der elektronikken var i ene delen og batteriet var i den andre. Vi jobbet samtidig med å finne best mulig festeanordning mot huden for at både signalet skulle være så bra som mulig, at den skulle sitte godt nok fast, og at festeanordningen kunne brukes over flere dager.

change-neck-shoulders

Vi jobbet med flere fabrikker i Kina og Norge for å finne best mulig løsning med en god pris, kvalitet og i riktig tid til de første leveringene. Det viste seg at denne løsningen krevde plast-støping i to omganger og avansert og tidkrevende montering. På grunn av dette ble designet endret og tilpasset til produksjon i Norge. Det viste seg at det var lettere og billigere for en norsk produsent å lage og sette sammen elektronikken med de spesifikasjonene og kravene til liten størrelse og nøyaktighet på komponenter som vi krevde. Vi endte opp med en løsning som oppfylte vår kravspesifikasjon og kunne monteres i Norge, og til en kostnad som vil gi oss en fornuftig utsalgspris. Produksjonsleverandør ble Norbit EMS på Røros.

Forskning

EXPAIN Change er basert på forskning på muskelaktivitet og smerte, vedvarende muskelaktivitet og smerte og Biofeedback mot smerte.

  • Forskning gjennomført av STAMI som viser sammenheng mellom vedvarende muskelaktivitet og smerter i nakke- skulderregionen. Les mer.
  • Lengre perioder uavbrutt muskelaktivitet er relatert med nakke/skuldersmerte. Les mer.
  • Muskelaktiviteten i trapezius er høyere og med færre pauser under stress. Les mer.
  • Meta-studie av 53 andre studier om Biofeedback vaneendring mot tensjonshodepine. Les mer.
  • Påvirkningen av biofeedbacktrening på muskelaktivitet og hvile i trapezius i løpet av yrkesdataarbeid : en randomisert kontrollert studie. Les mer.
  • Sammenlignendsstudie mellom auditiv, visuell og kombinert EMG Biofeedback i behandling av pasienter med spenningshodepine. Les mer.
  • Sammenligning av Biofeedback med Aaktiv trening og passiv behandling for styring av arbeidsrelatert nakke og skuldersmerter: en randomisert kontrollert studie. Les mer.
  • Arbeidsrelaterte skulderlidelser : kvantitativ eksponering og relasjoner med referanse til armholdning. Les mer.
  • Endringsmekanismer forbundet med kombinert avslapning / EMG Biofeedback trening for kronisk spenningshodepine. Les mer.
  • Prosjektrapport: Tiltak som har til hensikt å redusere uheldige belastninger i nakke- skulderregionen. Hos personer som regelmessig arbeider på terminal/pc og har lidelser i nakke-skulderregionen. Les mer.

Våre Change-produkter