Hvordan fungerer EXPAIN Change?

Hva er EXPAIN Change Neck & Shoulders?

EXPAIN Change er en biosensor som sier ifra når du strammer musklene over tid. Forskning viser at stramming av muskler over tid fører til smerte. Musklene i nakke/skulderregionen er i tillegg knyttet til stress, og strammes ofte ubevisst i hektiske perioder og når man konsentrerer seg.

Hvordan kan EXPAIN Change hjelpe?

EXPAIN Change hjelper ved å fjerne årsaken til smerten. Men før man kan fjerne årsaken, må årsaken først identifiseres. Dette kan EXPAIN Change hjelpe med. EXPAIN Change bruker Biofeedback, som er å vise signaler fra kroppen man vanligvis ikke ser, til å varsle når musklene er anspent. Biosensoren vibrerer når muskelen den er festet på strammes over tid. Dermed merker man fort hva man gjør når den vibrerer hyppig.

Når årsaken er identifisert, kan man starte vaneendringen og fjerne årsaken. Dette gjøres ved å forbedre og variere arbeidsstilling og ta hyppige «mikropauser». Det høres kanskje enkelt ut, men det tar tid å endre en uvane. Det er her EXPAIN Change virkelig kommer til sin rett. Biofeedback er den mest effektive måten å fjerne smerte som skyldes anspente muskler. Man kan se på EXPAIN Change som fysioterapeutens «forlengede arm», som prikker deg på skulderen og minner deg på at du strammer musklene, må forbedre arbeidsstillingen din og senke skuldrene for å unngå smerter.

Hvordan bruke EXPAIN Change?


For å identifisere når du strammer musklene mye, bruk EXPAIN Change hele dagen eller over flere dager og legg merke til når den vibrerer. Den vibrerer når muskelen strammes i over 30 sekunder og hvis den vibrerer ofte, betyr det at du strammer mye sammenhengende. Bruk EXPAIN appen til å overføre data til din smarttelefon. I appen får du en grafisk oversikt over når på dagen du har hatt sammenhengende muskelstramming. Finn deretter ut hva du har gjort i de periodene du har hatt mye sammenhengende muskelstramming – og du har funnet årsaken til muskelsmertene dine! De fleste bruker sensoren på den siden de har mest smerte, og dette er vanligvis høyre side for høyrehendte og venstre for venstrehendte.

Det tar tid å endre vane, for noen opptil flere uker. I starten av vaneendringsperioden anbefaler vi å bruke EXPAIN Change enheten så ofte det føles naturlig, og uten at det blir et ekstra stressmoment og føles belastende. For noen vil det være hensiktsmessig å bruke den annenhver dag i starten og hyppigere eller sjeldnere etter hvert. Noen responderer raskt på Biofeedback, og vil merke raske fremgang, mens andre trenger lengre tid på å endre arbeidsstilling, senke skuldrene og innføre hyppige «mikropauser». En «mikropause» oppnår man ved å senke skuldrene og la musklene hvile i 1-2 sekunder. Da får musklene hvile, og blodgjennomstrømningen blir optimal. I EXPAIN appen kan man også få se sin nåværende muskelspenning, og dette kan brukes til å finne en arbeidsstilling som muliggjør hvile og avspenning i musklene.

Hvordan bør arbeidsstillingen være?

For å minimere muskelbelastningen på nakke/skuldermusklene er det noen ting man bør tenke på. Viktigst er kanskje at en god arbeidsstilling er en variert arbeidsstilling! Ved å endre stilling ofte, vil kroppen få variasjon og noen muskler hviler mens andre muskler holder stillingen. For de som jobber mye foran PC har vi laget en kort sjekkliste under. For andre, gjelder mye av de samme prinsippene; å holde det du jobber med nært inntil kroppen, ikke lene seg framover eller bli stående i unaturlige stillinger samt å jobbe med skuldrene senket.

  • Vær rett i ryggen og ikke ha hodet fremoverlent
  • Løft PC-skjemen slik at du ikke må se nedover hele tiden. Toppen av PC-skjermen bør være i høyde med øynene dine
  • Ikke hold skuldrene hevet over tid
  • La underarmene hvile på skrivepulten, ha stol og pult i passe høyde. Prøv å oppnå 90 graders vinkel i kne, hofte og albue
  • Flytt tastaturet innover på pulten slik at armene hviler på bordplaten
  • Flytt musen til foran tastaturet, mellom armene, slik at du ikke må strekke armen ut til siden for å nå musen

 

Hvordan fungerer EXPAIN Change?

EXPAIN Change er en sensor som måler muskelaktivitet. Den festes på huden med medfølgende plaster eller armbånd (for Change Arm). Inne i sensoren er det avansert elektronikk som måler, forsterker og analyserer det lille elektriske signalet som oppstår når nervene fra hjernen forteller muskelfibrene i musklene at de skal strammes. Sensoren måler om muskelen under huden der den er festet er i hviletilstand eller spennes, og hvor mye den spennes. Når muskelen spennes over tid vil sensoren si ifra ved å vibrere. Den vibrerer etter 30 sekunders sammenhengende anspenthet, og deretter etter nye 30 sekunder hvis muskelen ikke får hvile. Tidspunktet for vibrasjon og hvor lang tid det tar før muskelen får hvile lagres på sensoren, og overføres via Bluetooth Smart ved tilkobling til EXPAIN App.

Les om utviklingen av EXPAIN Change eller besøk nettbutikken for å kjøpe din EXPAIN Change i dag.