Ekspertpanel

Siden oppstarten av EXPAIN har vi samarbeidet med eksperter innen smerte, forskning og teknologi. Innspillene fra ekspertpanelet har hatt stor innvirkning på produktene. Ekspertene har også vært med på å løfte kvalitet, opplevelse av produktene og innsikten til EXPAIN-teamet.

 

 

Ola Eriksrud

ola-eriksrud

 • Universitetslektor ved Norges Idrettshøgskole
 • Fagområder: anatomi, biomekanikk, treningslære, motorisk kontroll
 • Fysioterapeut ved Olympiatoppen
 • Gründer (FACT AS, Athletic 1080)

Frank Tore Jakobsen

frank_tore_jackobsen_klinikk_for_alle_majorstuen_120_160_c1

 • Fysioterapeut og fagsjef ved Klinikk for Alle, Majorstuen
 • Medlem av Research Advisory Team, Kinesio International
 • Forelest ved flere internasjonale og nasjonale kongresser innen idrettsmedisin og kinesiotaping
 • Jobber som kliniker og har bred erfaring med muskel og skjelettplager

Lars Monrad-Krohn

lars-morad-krohn

 • Teknologiekspert
 • Professor II Emeritus ved Universitetet i Oslo
 • Seriegrunder (Norsk Data, Tiki Data, NCNOR)

 

 

Vegard Strøm

vegard_strom

 • Forskningsleder ved Sunnaas sykehus
 • Doktorgrad fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Anders Berget

andersd

 • Fysioterapeut
 • Forfatter (bl.a. Frisk nakke og Frisk rygg)
 • Kursholder
 • Gründer (Frisk Forlag)