Change Studier

Expain og SINTEF har utviklet en sensor som måler muskelaktivitet i nakke-skuldermuskelen (øvre
trapezius). Teknologien bygger på forskningen til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som sier at det
er en sammenheng mellom muskelsmerter i nakke og skuldre og andel vedvarende muskelaktivitet i
nakke-skuldermuskelen. (Hanvold m.fl. 2013). Sensoren vibrerer når muskelaktiviteten er over 1% i
30 sekunder sammenhengende, dvs. at man ikke har mikropauser.

Sensoren bevisstgjør på feil muskelbruk, og «maser» på brukeren til han/hun klarer å endre uvaner
som hever skuldrene. Derfor kalles sensoren Expain Change Neck & Shoulders. Expain har gjort
studier på kontorarbeidere hos DNB og frisører hos Raise-kjeden, med veldig gode resultater i
forhold til reduksjon av muskelsmerter.

Klikk på de forskjellige rapportene under for å lese mer.