Ekspertpanel

Ekspertpanel

Siden oppstarten av EXPAIN har vi samarbeidet med eksperter innen smerte, forskning og teknologi. Innspillene fra ekspertpanelet har hatt stor innvirkning på produktene. Ekspertene har også vært med på å løfte kvalitet, opplevelse av produktene og innsikten til EXPAIN-teamet.

 

 

Ola Eriksrud

ola-eriksrud

 • Universitetslektor ved Norges Idrettshøgskole
 • Fagområder: anatomi, biomekanikk, treningslære, motorisk kontroll
 • Fysioterapeut ved Olympiatoppen
 • Gründer (FACT AS, Athletic 1080)

Frank Tore Jakobsen

frank_tore_jackobsen_klinikk_for_alle_majorstuen_120_160_c1

 • Fysioterapeut og fagsjef ved Klinikk for Alle, Majorstuen
 • Medlem av Research Advisory Team, Kinesio International
 • Forelest ved flere internasjonale og nasjonale kongresser innen idrettsmedisin og kinesiotaping
 • Jobber som kliniker og har bred erfaring med muskel og skjelettplager

Lars Monrad-Krohn

lars-morad-krohn

 • Teknologiekspert
 • Professor II Emeritus ved Universitetet i Oslo
 • Seriegrunder (Norsk Data, Tiki Data, NCNOR)

 

 

Vegard Strøm

vegard_strom

 • Forskningsleder ved Sunnaas sykehus
 • Doktorgrad fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Anders Berget

andersd

 • Fysioterapeut
 • Forfatter (bl.a. Frisk nakke og Frisk rygg)
 • Kursholder
 • Gründer (Frisk Forlag)